Regionaal Investeringsfonds (RIF)

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) was een financieel instrument voor ondernemers en ondernemende inwoners. Steun in de rug voor iedereen met een goed plan. Het RIF was gekoppeld aan het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2016-2020. In de video hieronder blikken we terug op het RIF 2017-2020.
Inmiddels is het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022 -2025 vastgesteld met bijbehorend Regionaal Stimuleringsfonds (RSF) als financieringsinstrument, de opvolger van het RIF. Het RSF vanaf juni 2022 operationeel.

Waarom een RIF?

Om als regio te groeien en te bloeien, zijn nieuwe ontwikkelingen nodig. En die kosten geld. Met een eigen Regionaal Investeringsfonds kunnen wij projecten uit de markt mede mogelijk maken. Door er samen de schouders onder te zetten, komen goede ideeën écht van de grond.

Wat biedt het RIF?

Het RIF is er voor iedereen met goede projectplannen. Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je uitzien naar geld, kennis, netwerkkracht en praktische hulp. Samen zorgen wij ervoor dat jouw idee werkelijkheid wordt. En velen gingen je al voor, kijk maar.

De speerpunten

Wij steunen initiatieven die bijdragen aan minimaal één van onze speerpunten. Dit heeft namelijk de grootste impact en past bij de structuur van ons gebied. Neem contact op als jij een idee hebt dat onze agribusiness, economie & logistiek en/of recreatie & toerisme kan versterken.

De kracht van het RIF

De grote kracht van het RIF is dat overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoek en ondernemende inwoners samenwerken om de regio FruitDelta Rivierenland vooruit te stuwen. Klik hier om te zien hoe het RIF als ‘business generator’ werkt.

Multiplier

Met het RIF laten wij zien dat we vooruit willen en dat wij de daad bij het woord voegen. Wij leveren geld, kennis en netwerkkracht voor ondernemers en ondernemende inwoners met verrassende initiatieven. De ondernemers zelf leveren toewijding: goede ideeën en ook eigen kapitaal. Met overheidsmiddelen kunnen wij cofinanciering aantrekken. En dan krijg je een prachtige ‘multiplier’. Het verstevigt de positie van onze regio op alle niveaus.